Autogeneral

CATEGORIA A

CATEGORIA A

1. PREZENTARE

CATEGORIA A

– motociclete cu puterea maximă de 35 kw, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kw/kg. şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

2. CURSUL AUTO

Cursul pentru obținerea permisului auto categoria A durează cel puțin 4 săptămâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică și 30 ore de pregătire practică (conducere moto in poligon si traseu). Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligațiile cursantului:
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și caietul cursantului si permisul de conducere;
– să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a școlii.

3. TARIF DE ȘCOLARIZARE

Tariful de școlarizare cuprinde toate costurile directe și indirecte, inclusiv combustibilul (pregătirea dosarului, etc) aferente pregătirii teoretice și practice:

– 2350 lei pentru intervalul orar 8-18 de Luni -Vineri;

2.500 lei pentru intervalul orar 18-22 de Luni-Vineri.

 pentru ore de weekend se adaugă 30 lei la ședință de 2 ore.

250 lei pentru rezervare auto la primul examen și 300 lei pentru următoarele examene.

Suma poate fi plătită integral la înscriere sau în trei rate, prima rată fiind de minimum 1.000 lei. Rata a II-a în cuantum de jumătate din tariful neachitat va fi plătită până la finalizarea pregătirii teoretice, iar rata a III-a ce reprezintă restul din tariful neachitat se plătește până la jumătatea orelor de pregătire practice efectuate, în caz contrar se vor aplica penalități de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere și totodată se întrerupe pregătirea practică.

Școala oferă și ore suplimentare costul unei ședințe fiind de 250 lei pentru elevii școlii noastre și 300 lei pentru elevi altor scoli ,iar pentru cei  care dețin permis de conducere și  doresc ore pentru perfecționare costul este de 200 lei/ședință.

În situatia în care candidatul este declarat Respins la proba practică de examen, pentru a se reprograma în vederea sustineii unui nou examen practic, trebuie să efectueze cel putin 6 (sase) ore de pregatire practica, costul acestora fiind de 750 lei.

Plata se poate face la casieria școlii în numerar sau cu card bancar, ori cu ordin de plată prin bancă.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Cursurile pentru obținerea permisului de categoria A încep în fiecare săptămână în ziua de miercuri, orele 16,00.

Condiții pentru înscriere:

– Cartea (buletin) de identitate în original și copie;

– Plata a cel puțin primei rate din tariful de școlarizare;

– Vârsta: 24 ani fără trei luni;

– Declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când  a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu permite să facă pregătire/să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto. Modelul de declarație se înmânează la înscriere;

PÂNĂ LA FINALIZAREA PREGĂTIRII TEORETICE, se obligă să depună la Dispeceratul școlii următoarele documente:

– Fișă medicală cu mențiunea ”Apt din punct de vedere medical” – aviz obținut numai de la unitatea medicala agreată de școala noastră;

– Aviz psihologic cu mentiunea ”Apt din punct de vedere psihologic”obținut numai de la laboratorul scolii noastre;

– Cazier judiciar cu mențiunea ”Pentru examen auto”, obținut de la secțiile de poliție;

Înscrierea la cursuri se face la sediul  AUTOGENERAL  după următorul program:

Luni – Vineri 08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis.

5. DOCUMENTE

 Dosarul pentru înscrierea la examen se întocmește în mod gratuit de Dispeceratul școlii și cuprinde:

– Fișă de școlarizare emisă de școală;

– Cerere de înscriere la examen tip, Domnule Șef Serviciu, se înmânează de Dispeceratul școlii ;

– Cazier judiciar în termen de valabilitate cu mențiunea ”pentru examen auto”;

– Chitanță ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere .

– Foto copii după cartea de identitate și după caz, după permisul de conducere, în situația în care este deținător al altei categorii;

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Cursanții care au domiciliul ori reședința (flotant) în municipiul București sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru inregistrarea dosarului de examinare si susținerea probei teoretice la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  (S.P.C.R.P.C.Î.V.) București sau al jud. Ilfov din șos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra sa dosarul de examinare eliberat de școala de conducători auto, examen care se va susține, de regulă, în aceeași zi.

După promovarea examenului teoretic, cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul școlii noastre pentru programarea probei de traseu, în raport de zilele, orele și locurile de examinare disponibile, precum și programul autovehiculului, care se realizează de școală prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – M.A.I.

După ce s-a efectuat programarea la proba de traseu, candidatul va achita la casieria școlii tariful de rezervare a autovehiculului școală pentru data și ora stabilită. Tariful de rezervare al autovehiculului pentru cursanții care susțin primul examen este în cuantum de 250 lei, iar pentru următoarele examene este în cuantum de 300 lei. În situația în care tariful nu se achită la casieria Dispeceratului cu ocazia programării la examen, școala este exonerată de obligația trimiterii autovehiculul la examen, în conformitate cu prevederile contractuale.  

În situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghișeul S.P.C.R.P.C.I.V. București sau al jud. Ilfov, școala v-a putea asigura autovehiculul pentru examen numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a făcut programarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a asigura autovehiculul la examen.

Școala va realiza programarea la examen la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice.

 Cursanții care domiciliază în alte județe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din județele respective.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică și una practică.
Proba teoretică se susține la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehiculelor competent și constă în rezolvarea pe calculator a unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, care conține 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 20 de minute. După cinci răspunsuri greșite, proba teoretică se oprește automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 de întrebări rezolvate corect.

La proba practică (poligon si traseu), candidatul trebuie sa fie echipat cu echipamentul de protectie constand in manusi, cizme, echipament si casca de protectie.
Proba practică consta in conducerea motocicletei in poligon si in traseu. Proba de poligon este promovata de candidatii care parcurg traseul  in cel mult 3 minute si 30 de secunde si nu au cumulat mai mult de 15 puncte penalizare. Candidatul este declarat ”Respins”, indiferent de numarul punctelor acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor daca a cazut cu motocicleta sau nu a respectat traseul in poligon.

La sustinerea probei practice in traseu candidatul va conduce  insotit, pe aceeasi motocicleta, de un instructor din cadrul scolii de conducatori auto. Examinatorul supravegheaza candidatul dintr-un autovehicul apartinand scolii de conducatori auto si condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator si candidat se realizeaza prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicatii. 

Pentru a fi declarat ”Admis” la proba practică candidatul trebuie sa fie declarat ”Admis” la proba de poligon si proba de traseu. La proba de  traseu, candidatul trebuie să acumuleze cel mult 20 de puncte de penalizare. Indiferent de numărul de puncte de penalizare acumulate, intervenția instructorului auto asupra directiei și/sau a frânei moto pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier, examenul se poate opri, chiar și în condițiile în care timpul afectat examinării nu a fost efectuat integral.