Autogeneral

CATEGORIA A2

CATEGORIA A2

1. PREZENTARE

CATEGORIA A2

– motociclete cu puterea maximă de 35 kw, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kw/kg. şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

2. CURSUL AUTO

Durata Cursului este de:

– 3 săptămâni când posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime de până la 2 ani, timp în care efectuează 12 ore de pregătire teoretică şi 20 ore de pregătire practică (poligon şi traseu). Proba teoretică precede proba practică.

– 3 săptămâni când posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime minimă de 2 ani, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).

– 4 săptămâni, când nu posedă permis de conducere sau are permis de conducere pentru alte categorii, în afară de AM, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).

OBLIGAŢIILE CURSANTULUI 

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;

– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;

– să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;

– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii. Testul teoretic il precede pe cel practic.

3. TAXE (inclusiv combustibilul)

CATEGORIA A2 – 1490 lei

CATEGORIA A2 – 1390 lei (deţinător A1).

Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în trei rate, prima rată fiind de 500 lei. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregătire practică, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întarziere.

Se poate plati in numerar la casieria scolii sau prin ordin de plata.

Scoala ofera si ore suplimentare costul unei sedinte fiind de 85 ron pentru elevi scoli noastre si 100 ron pentru cei care vin de la alte scoli sau doresc sedinte pentru perfectionare.

4. ÎNSCIEREA LA CURSURI

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE:

Vârsta: 18 ani fără trei luni;

– Apt din punct de vedere medical – aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;

– Apt din punct de vedere psihologic – aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;

Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

Înscrierea la cursuri se face la Sediul  S.C. AUTOGENERAL S.A.după următorul program:

Luni – Vineri  08:00 – 19:00.

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea actului de identitate. 

S.C. AUTOGENERAL S.A. oferă contracost suport de curs, legislaţie rutieră, întrebări, răspunsuri şi chestionare.

5. DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

Fişa de Şcolarizare eliberată de Şcoală;

Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;

Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);

Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la ghiseele D.R.P.C.I.V

Copii xerox: carte identitate, permis de conducere (dacă este cazul).

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Cursantii care au domiciliul ori resedinta (flotant) in municipiul Bucuresti sau jud. Ilfov se va prezenta pentru sustinerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, avind asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care il pot sustine in aceeasi zi.

♦ Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV – MAI.

In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov, scoala v-a putea asigura autovehiculul scoala numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.

 Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.

 Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, în poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp, şi conducerea motocicletei în traseu.