Autogeneral

CATEGORIA B – ansamblu mai mic de 4250 kg

CATEGORIA B - ansamblu mai mic de 4.250 kg

IMPORTANT: NU SE SUSTINE EXAMEN

scoala elibereaza o adeverinta in baza caruia se preschimba permisul de conducere

Cursurile pentru obținerea permisului de conducere categoria B – ansamblu mai mic de 4.250 kg încep, de regulă,  a doua zi de la înscriere.

1.PREZENTARE

CATEGORIA B conform prevederilor la litera f pct.3 din anexa nr. 1 din OUG. 195/2002 .

Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 3.500 Kg și 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă  a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

În cazul  care ansamblul depășeşte 4.250 kg este necesara absolvirea unui curs de formare in  cadrul unei scoli de conducători auto pentru obtinerea categoriei BE.

Nu se sustine examen nici teoretic nici practic. In baza adeverintei emisa de scoala de conducatori auto, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor competent, elibereaza un nou permis de conducere in care se mentioneaza Codul 96, care permite conducerea unui ansamblu de vehicule a caror masa maxima autorizată este cuprinsa intre 3.500 Kg si 4.250 Kg

2. CURSUL AUTO 

Cursul pentru obținerea adeverinșei auto categoria B durează cel puțin 7 zile, timp în care se efectuează 7 ore de pregătire practică (conducere auto) .

Obligațiile cursantului: 
– să se prezinte la orele de pregătire practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate;
– să respecte programa de învăţământ şi indicațiile instructorului auto;
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în zona stației de Metrou Timpuri Noi – Benzinăria MOL.

După încheierea cursurilor școala va elibera o adeverință, în baza căreia  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, va elibera un nou permis de conducere fără examen, iar în dreptul categoriei B va fi menționat codul 96.

3. TARIF

Tarif de școlarizare = 800 lei si cuprinde toate costurile directe și indirecte, inclusiv combustibilul (pregătirea dosarului, etc) aferente pregătirii practice.
Suma va fi plătită integral în numerar sau card bancar la casieria școlii, ori cu ordin de plată prin bancă.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Cursurile pentru obținerea permisului de conducere categoria B – ansamblu mai mic de 4.250 kg încep, de regulă,  a doua zi de la înscriere.

Înscrierea se poate face zilnic.

Condiții pentru înscriere:

– Copie carte (buletin) de identitate;

– Copie permis de conducere;

– Achitarea tarifului de scolarizare.

Înscrierea la cursuri se face la sediul  AUTOGENERAL  după următorul program:

Luni – Vineri 08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis.