Autogeneral

CATEGORIA BE

CATEGORIA BE

Cursurile pentru obținerea permisului de conducere categoria BE, încep în fiecare săptămână în ziua de miercuri orele 16,00.

1.PREZENTARE

CATEGORIA BE 

 Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depășeşte 4.250 kg. format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg.

2. CURSUL AUTO

Cursul auto pentru obținerea permisului auto categoria BE durează cel puțin 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică și 10 ore de pregătire practică (conducere auto). Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligațiile cursantului:
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate caietul cursantului si permisul de conducere;
– să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a școlii.
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în zona Podului Timpuri Noi, lângă stația de Metrou Timpuri Noi – Benzinăria MOL.

3. TARIF DE ȘCOLARIZARE

Tariful de școlarizare – 1.000 lei și cuprinde toate costurile directe și indirecte, inclusiv combustibilul (pregătirea dosarului, etc) aferente pregătirii teoretice și practice:

Suma poate fi plătită integral sau în doua rate, prima rată fiind de 500 lei. Tariful de școlarizare va fi achitat integral până la efectuarea a jumătate din numărul orelor de pregătire practică, în caz contrar se vor aplica penalități de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere și totodată se întrerupe pregătirea practică.

Școala oferă și ore suplimentare costul unei ședințe fiind de 150 lei pentru elevii școlii noastre și 200 lei pentru elevi altor scoli ,iar pentru cei  care dețin permis de conducere și  doresc ore pentru perfecționare costul este de 150 lei/ședință.

200 lei pentru rezervare auto la primul examen și 250 lei pentru următoarele examene.

În situatia în care candidatul este declarat Respins la proba practică de examen, pentru a se reprograma în vederea sustineii unui nou examen practic, trebuie să efectueze cel putin 6 (sase) ore de pregatire practica, costul acestora fiind de 450 lei.

Plata se poate face la casieria școlii în numerar sau cu card bancar, ori prin bancă prin ordin de plată în baza facturii fiscale emise.

 4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Cursurile pentru obținerea permisului de conducere categoria BE, încep în fiecare săptămână în ziua de miercuri orele 16.

Înscrierea la cursuri se face la sediul  AUTOGENERAL  după următorul program:

Luni – Vineri 08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis.

Condiții pentru înscriere:

– Copie carte (buletin) de identitate;

– Copie permis de conducere;

– Achitarea primei rate din tariful de școlarizare;

– Declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin (6) din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu-i permite să facă pregătire / să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto. Modelul de declarație se înmânează la înscriere;

PÂNĂ LA FINALIZAREA PREGĂTIRII TEORETICE se obligă să depună la Dispeceratul școlii următoarele documente:

– Fișă medicală cu mențiunea ”Apt din punct de vedere medical” – aviz obținut numai de la unitatea medicala agreata de școala noastră, după prezentarea adeverinței obținută de la medicul de familie, că nu este cunoscut cu boli cronice;

– Aviz psihologic cu mențiunea ”Apt psihologic”, obținut numai de la laboratorul scolii noastre ;

– Cazier judiciar cu mențiunea pentru examen auto obținut de la secțiile de poliție;

5. DOCUMENTE

 Dosarul pentru înscriere la examen se întocmește în mod gratuit de Dispeceratul școlii și cuprinde:

– Fișa de școlarizare completată emisă de școală;

– Cerere de înscriere la examen, Domnule Șef Serviciu, care se înmânează de Dispeceratul școlii;

– Cazier judiciar în termen de valabilitate cu mențiunea ”pentru examen auto”;

– Chitanță ce reprezintă contravaloarea emiterii unui nou permis de conducere;

– Foto copii după cartea de identitate și permisul de conducere.

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Cursanții care au domiciliul ori reședința (flotant) în municipiul București sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru inregistrarea dosarului de examinare si susținerea probei teoretice la ghișeele Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București sau jud. Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra lor dosarul de examinare eliberat de școala de conducători auto, examen care se va  pot susține, de regulă, în aceeași zi.

♦ După promovarea examenului teoretic cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, în raport de zilele, orele și locurile de examinare disponibile, precum și programul autovehiculului, care se realizează de școală prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – MAI.

După ce s-a efectuat programarea la proba de traseu, candidatul va achita la casieria școlii tariful de rezervare a autovehiculului școală pentru data și ora stabilită. Tariful de rezervare a autovehiculului pentru cursanții care susțin primul examen este în cuantum de 150 lei, iar pentru următoarele examene este în cuantum de 200 lei. În situația în care tariful nu se achită la casieria Dispeceratului cu ocazia programării la examen, școala este exonerată de obligația trimiterii autovehiculului la examen, în conformitate cu prevederile contractuale.

În situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghișeul/calculatorul  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București sau Ilfov, școala v-a putea asigura autovehiculul numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a făcut programarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul la examen.

Școala va realiza programarea la examen la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice.

 Cursanții care domiciliază în alte județe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din județele respective.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică și una practică.
Proba teoretică se susține la sediul Serviciului Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent și constă în rezolvarea pe calculator a unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, care conține 11 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 15 de minute. După trei răspunsuri greșite, proba teoretică se oprește automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea ansamblului de vehicule în traseu timp de minimum 25 de minute timp în care trebuie să efectueze cuplarea sau decuplarea remorcii de la autovehiculul trăgător, să meargă pe direcția înapoi, descriind astfel o curbă prestabilită și să parcheze în siguranță pentru încărcare/descărcare.  Pentru a fi declarat Admis la proba de traseu, candidatul trebuie să acumuleze cel mult 20 de puncte de penalizare. Indiferent de numărul de puncte de penalizare acumulate, intervenția examinatorului auto asupra volanului și/sau a frânei autovehiculului pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier, examenul se poate opri chiar și în condițiile în care timpul afectat examinării nu a fost efectuat integral.