Autogeneral

CATEGORIA CCE

CATEGORIA C, CE

Cursurile incep in 04.05.2022, 18.05.2022 și 31.05.2022,  orele 16,00.

1. PREZENTARE

a) Categoria C:

1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D, sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 Kg. şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

b) Categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 Kg.

2. CURSUL AUTO

DURATA CURSULUI pentru categoriile C și CE este de:

minimum 8 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime mai mica de un an, timp în care efectuează in total 60 de ore pregatire teoretica, din care 50 ore de pregătire teoretică pentru categoria C si 10 ore pentru categoria CE şi 46 ore de pregătire practică în traseu, din care 36 pentru categoria C si 10 ore pregatire practica pentru categoria CE.

minimum 7 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează 60 ore de pregătire teoretică, din care 50 ore de pregatire teoretica pentru categoria C si 10 ore pregătire teoretica pentru categoria CE şi 40 ore de pregătire practică în traseu, din care 30 de ore de pregatire practica pentru categoria C si 10 ore de pregatire practica pentru categoria CE.

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

OBLIGATIILE CURSANTULUI

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate, caietul cursantului si permisul de conducere;
– să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a școlii. Testul teoretic îl precede pe cel practic.

3. TARIF

Tariful de scolarizare cuprinde toate cheltuielile directe și indirecte, inclusiv combustibilul (pregătirea dosarului, etc) aferente pregatirii practice.

CATEGORIA C, CE = 3.400 lei, când posedă categoria B cu vechime sub un an;

CATEGORIA C, CE = 3.300 lei, când posedă categoria B, cu vechime mai mare de un an;

CATEGORIA C      = 2.800 lei, când posedă categoria B, cu vechime mai mare de un an;

Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în rate, prima rată fiind de 1100 lei.  Rata a II-a în cuantum de 1.100 lei va fi plătită pana la finalizarea pregătirii teoretice. Rata a III-a ce reprezintă restul din tariful neachitat se plătește pana la jumătatea orelor de pregătire practică efectuate, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.

Scoala ofera si ore suplimentare, costul unei sedinte fiind de 200 lei pentru elevii scolii noastre. Nu oferim ore suplimentare de pregătire practică pentru elevii altor scoli.

Tariful pentru rezervare auto la primul examen este de 250 lei, iar pentru următoarele examene este de 300 lei.

În situatia în care candidatul este declarat ”Respins” la proba practică de examen, pentru a se reprograma în vederea sustineii unui nou examen practic, trebuie să efectueze cel putin 6 (sase) ore de pregatire practica, costul acestora fiind de 600 lei.

Tariful se poate plăti  în numerar sau cu card bancar la casieria școlii, ori prin bancă prin ordin de plată.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

-Permisul de conducere categoria B, în original și copie;

-Cartea de identitate, în original și copie; 

– VÂRSTA: 21 de ani fără trei luni;

-Declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin. (6) din O.U.G nr 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examen pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu permite să facă pregătire/să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto. Modelul de de Declarație se înmânează la înscriere;

PÂNĂ LA FINALIZAREA PREGĂTIRII TEORETICE, se obligă să depună la Dispeceratul școlii următoarele documente:

–  Fișă medicală cu mențiunea ”Apt din punct de vedere medical” – aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de școala noastră ;

–  Aviz psihologic obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;

–  Cazier judiciar cu mențiunea ”Pentru examen auto”, obținut de la secțiile de poliție.

Înscrierea la cursuri se face la sediul AUTOGENERAL după următorul program:

Luni – Vineri   08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis.

5. DOCUMENTE

Dosarul pentru înscrierea la examen se întocmește în mod gratuit de Dispeceratul școlii și cuprinde:

– Fișă de școlarizare emisă de Școală;

– Cerere de înscriere la examen ”Domnule Şef Serviciu”, se înmânează de Dispeceratul școlii;

– Cazier judiciar  în termen de valabilitate cu mențiunea, ”Pentru examen auto”;

– Chitanță ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere;

– Foto copii după cartea de identitate și după caz, după permisul de conducere, în situația în care este deținător al altei categorii.

6. INSCRIEREA LA EXAMEN

Cursanții care au domiciliul ori reședința (flotant) in municipiul București sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru înregistrare și susținerea probei teoretice la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  București sau al jud. Ilfov, situat în șos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra lor dosarul de examinare eliberat de școala de conducători auto, examen care se susține, de regulă, în aceeași zi.

♦ După promovarea examenului teoretic, cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul școlii noastre pentru programarea susținerii probei de traseu, în raport de zilele, orele și locurile disponibile, precum și programul autovehiculului, care se realizează de școală în mod gratuit, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Direcție Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – MAI.

După ce s-a efectuat programarea la proba de traseu, candidatul va achita la casieria școlii tariful de rezervare al autovehiculului, care pentru cursanții care susțin primul examen este în cuantum de 250 lei, iar pentru următoarele examene este în cuantum de 300 lei.În situația în care tariful nu se achită la casieria Dispeceratului cu ocazia programării la examen, școala este exonerată de obligația trimiterii autovehiculului la examen, în conformitate cu prevederile contractuale.

În situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghișeul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  București sau al jud. Ilfov, școala v-a putea asigura autovehiculul școala numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a făcut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul la examen.

Școala va realiza programarea la examen la proba de traseu, numai după promovarea probei teoretice.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică și una practică, pe traseu.
Proba teoretică se susține la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  competent, pe calculator şi constă în rezolvarea pe calculator a unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, care conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greșite, proba teoretică se oprește automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autovehiculului în traseu timp de 45 de minute, timp în care trebuie efectuată o manevră specială, constând în mersul pe direcția înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite.

Pentru a fi declarat ”Admis la proba de traseu, candidatul trebuie să acumuleze cel mult 20 de puncte de penalizare. Indiferent de numărul de puncte de penalizare acumulate, intervenția examinatorului asupra volanului și / sau a frânei autovehiculului pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier, examenul se poate opri, chiar și în condițiile în care timpul afectat examinării nu a fost efectuat integral.