Autogeneral

CATEGORIA CE

CATEGORIA CE

Cursurile incep in 04.05.2022, 18.05.2022 și 31.05.2022 orele 16,00.

1. PREZENTARE

Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.

2. CURSUL AUTO

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria CE durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică.

Obligaţiile cursantului:

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea de identitate, caietul cursantului si permisul de conducere;
– să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii. Testul teoretic il precede pe cel practic.

Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în Splaiul Unirii – Şcoala Autogeneral.

3. TARIF

Tariful de scolarizare cuprinde toate cheltuielile directe și indirecte, inclusiv combustibilul (pregătirea dosarului, etc) aferente pregatirii teoretice si practice.

Tariful de școlarizare = 1.300 lei

Se poate achita in 2 rate , prima rata in cuantum de 700 lei se achita la inscriere, iar rata a II-a reprezentand diferenta de tarif se achita cel tarziu pana la jumatatea orelor de pregatire practica.

Scoala ofera ore suplimentare, costul unei sedinte fiind de 200 lei pentru elevii scolii noastre. Nu oferim ore suplimentare pentru elevii altor scoli.

Tariful pentru rezervare auto la primul examen este de 250 lei, iar pentru următoarele examene este de 300 lei.

În situatia în care candidatul este declarat Respins la proba practică de examen, pentru a se reprograma în vederea sustineii unui nou examen practic, trebuie să efectueze cel putin 6 (sase) ore de pregatire practica, costul acestora fiind de 600 lei.

Tariful se poate plăti în numerar sau cu card bancar la casieria școlii, ori cu ordin de plata prin bancă.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Cursurile pentru categoria CE incep in fiecare saptamana in ziua de miercuri ora 16.

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

– Permisul de conducere categoria B, în original și copie;

– Cartea de identitate, în original și copie; 

– 1/2 din tariful de scolarizare;

– VÂRSTA: 21 de ani fără trei luni;

– Declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin. (6) din O.U.G nr 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examen pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu permite să facă pregătire/să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto. Modelul de de Declarație se înmânează la înscriere;

PÂNĂ LA FINALIZAREA PREGĂTIRII TEORETICE, se obligă să depună la Dispeceratul școlii următoarele documente:

–  Fișă medicală cu mențiunea ”Apt din punct de vedere medical” – aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de școala noastră ;

–  Aviz psihologic obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;

–  Cazier judiciar cu mențiunea ”Pentru examen auto”, obținut de la secțiile de poliție.

Înscrierea la cursuri se face la sediul AUTOGENERAL după următorul program:

Luni – Vineri   08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis.

5. DOCUMENTE

Dosarul pentru înscrierea la examen se întocmește în mod gratuit de Dispeceratul școlii și cuprinde:

– Fișă de școlarizare emisă de Școală;

– Cerere de înscriere la examen ”Domnule Şef Serviciu”, se înmânează de Dispeceratul școlii;

– Cazier judiciar  în termen de valabilitate cu mențiunea, ”Pentru examen auto”;

– Chitanță ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere;

– Foto copii după cartea de identitate și după caz, după permisul de conducere, în situația în care este deținător al altei categorii.

6. INSCRIEREA LA EXAMEN

Cursanții care au domiciliul ori reședința (flotant) in municipiul București sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru înregistrare și susținerea probei teoretice la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  București sau al jud. Ilfov, situat în șos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra lor dosarul de examinare eliberat de școala de conducători auto, examen care se susține, de regulă, în aceeași zi.

♦ După promovarea examenului teoretic, cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul școlii noastre pentru programarea susținerii probei de traseu, în raport de zilele, orele și locurile disponibile, precum și programul autovehiculului, care se realizează de școală în mod gratuit, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Direcție Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – MAI.

După ce s-a efectuat programarea la proba de traseu, candidatul va achita la casieria școlii tariful de rezervare al autovehiculului, care pentru cursanții care susțin primul examen este în cuantum de 250 lei, iar pentru următoarele examene este în cuantum de 300 lei.În situația în care tariful nu se achită la casieria Dispeceratului cu ocazia programării la examen, școala este exonerată de obligația trimiterii autovehiculului la examen, în conformitate cu prevederile contractuale.

În situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghișeul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  București sau al jud. Ilfov, școala v-a putea asigura autovehiculul școala numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a făcut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul la examen.

Școala va realiza programarea la examen la proba de traseu, numai după promovarea probei teoretice.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică și una practică, pe traseu.
Proba teoretică se susține la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  competent, pe calculator şi constă în rezolvarea pe calculator a unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, care conţine 11 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 15 de minute. După cinci răspunsuri greșite, proba teoretică se oprește automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9  întrebări rezolvate corect.

Proba practică constă în conducerea in traseu a autovehiculului având remorca atasata, timp de 45 de minute, situatie în care trebuie sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii la/de la autovehiculul tragator, sa mearga pe directia inapoi, astfel incit să sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite, sa parcheze in mod sigur, pentru a incarca/descarca pe o rampa/chei de descarcare, sau pe o instalatie asemanatoare.

Pentru a fi declarat ”Admis” la proba de traseu, candidatul trebuie să acumuleze cel mult 20 de puncte de penalizare. Indiferent de numărul de puncte de penalizare acumulate, intervenția examinatorului asupra volanului și / sau a frânei autovehiculului pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier, examenul se poate opri, chiar și în condițiile în care timpul afectat examinării nu a fost efectuat integral.