Autogeneral

CATEGORIA D

CATEGORIA D

Cursurile incep in 04.05.2022, 18.05.2022 și 31.05.2022, orele 16,00.

1. PREZENTARE

Categoria D – autovehiculul destinat  transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

2. CURSUL AUTO

Durata cursului este de:

minimum 8 săptămâni când posedă permis de conducere categoria B, timp în care efectuează 72 ore pregătire teoretică şi 50 ore de pregătire practică în traseu;

minimum 5 săptămâni când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime sub un an, timp în care efectuează 46 ore de pregătire teoretica si 25 ore de pregătire practică în traseu.

minimum 4 saptamani cand poseda permis de categoria  C si/sau D1 cu o vechime de peste un an, timp in care efectueaza 46 de ore pregatire teoretica si 20 de ore de pregătire practica.

Pregatirea teoretică o precede pe cea practica.

 Obligaţiile cursantului:
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică, în stare psiho-fizică corespunzătoa re;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate, caietul cursantului si permisul de conducere;
– să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii. Testul teoretic il precede pe cel practic.

Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în Splaiul Unirii – Şcoala AUTOGENERAL.

3. TARIF

Tariful de scolarizare cuprinde toate cheltuielile directe și indirecte, inclusiv combustibilul (pregătirea dosarului, etc) aferente pregatirii teoretice si practice.

Categoria D = 5.400 lei cand poseda permis doar categoria B. Prima rata fiind de 1.700 lei.

Categoria D =2.500 lei când posedă categoria B, C şi/sau D1 cu vechime mai mică de 1 an. Prima rata fiind de 1.100 lei.

Categoria D =2.400 lei când posedă permis de conducere categoria B, C şi/sau D1 cu vechime mai mare de 1 an. Prima rata fiind de 1.000 lei.

   Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în rate. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 1/2 din numărul orelor de pregătire practică. În caz contrar, se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.

     Scoala ofera si ore suplimentare costul unei sedinte fiind de 200 lei pentru elevii scolii noastre.  Nu oferim ore suplimentare pentru elevii altor scoli.

Tariful pentru rezervare auto la primul examen este de 250 lei, iar pentru următoarele examene este de 300 lei.

În situatia în care candidatul este declarat ”Respins” la proba practică de examen, pentru a se reprograma în vederea sustineii unui nou examen practic, trebuie să efectueze cel putin 6 (sase) ore de pregatire practica, costul acestora fiind de 600 lei.

Tariful se poate plăti în numerar sau cu card bancar la casieria școlii, ori prin bancă cu ordin de plată.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

      CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

  • Vârsta: 24 ani fără trei luni;
  • Să posede cel putin categoria B, sau B, C  şi/sau D1.
  • Cartea de identitate, în original și copie; Declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin. (6) din O.U.G nr 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examen pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu permite să facă pregătire/să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto. Modelul de de Declarație se înmânează la înscriere;
  • Achitarea tarifului de scolarizare sau a primei rate avans în raport de vechimea și categoriile deținute, asa dupa cum sunt aratate la punctul 3 Tarife.
  • PÂNĂ LA FINALIZAREA PREGĂTIRII TEORETICE, se obligă să depună la Dispeceratul școlii următoarele documente:
  • Fișă medicală cu mențiunea ”Apt din punct de vedere medical”aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de școala noastră ;
  • Aviz psihologic obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;
  • Cazier judiciar cu mențiunea ”Pentru examen auto”, obținut de la secțiile de poliție.

    Înscrierea la cursuri se face la sediul AUTOGENERAL după următorul program:

    Luni – Vineri   08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis.

5. DOCUMENTE

Dosarul pentru înscrierea la examen se întocmește în mod gratuit de Dispeceratul școlii și cuprinde:

– Fișă de școlarizare emisă de Școală;

– Cerere de înscriere la examen ”Domnule Şef Serviciu”, se înmânează de Dispeceratul școlii;

– Cazier judiciar  în termen de valabilitate cu mențiunea, ”Pentru examen auto”;

– Chitanță ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere;

– Foto copii după cartea de identitate și după caz, după permisul de conducere, în situația în care este deținător al altei categorii.

6. INSCRIEREA LA EXAMEN

Cursanții care au domiciliul ori reședința (flotant) in municipiul București sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru înregistrare și susținerea probei teoretice la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  București sau al jud. Ilfov, situate în șos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra lor dosarul de examinare eliberat de școala de conducători auto, examen care se susține, de regulă, în aceeași zi.

♦ După promovarea examenului teoretic, cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul școlii noastre pentru programarea susținerii probei de traseu, în raport de zilele, orele și locurile disponibile, precum și programul autovehiculului, care se realizează de școală în mod gratuit, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Direcție Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – MAI.

După ce s-a efectuat programarea la proba de traseu, candidatul va achita la casieria școlii tariful de rezervare al autovehiculului, care pentru cursanții care susțin primul examen este în cuantum de 250 lei, iar pentru următoarele examene este în cuantum de 300 lei.În situația în care tariful nu se achită la casieria Dispeceratului cu ocazia programării la examen, școala este exonerată de obligația trimiterii autovehiculului la examen, în conformitate cu prevederile contractuale.

În situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghișeul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  București sau al jud. Ilfov, școala v-a putea asigura autovehiculul școala numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a făcut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul la examen.

Școala va realiza programarea la examen la proba de traseu, numai după promovarea probei teoretice.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică și una practică, pe traseu.
Proba teoretică se susține la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  competent, pe calculator şi constă în rezolvarea pe calculator a unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, care conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greșite, proba teoretică se oprește automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autobuzului în traseu timp de 45 de minute, timp în care trebuie efectuată o manevră specială, constând în parcarea pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii.

Pentru a fi declarat ”Admis” la proba de traseu, candidatul trebuie să acumuleze cel mult 20 de puncte de penalizare. Indiferent de numărul de puncte de penalizare acumulate, intervenția examinatorului asupra volanului și / sau a frânei autovehiculului pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier, examenul se poate opri, chiar și în condițiile în care timpul afectat examinării nu a fost efectuat integral.