About Driving School

About Driving School
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

Tain, 9870 St Vincent Place, Glasgow, DC 45 Fr 45

+1 (800) 216 2020

info@example.com

Permis de conducere categoria A

Autogeneral - Scoală de șoferi București

Permis de conducere categoria A

Permis de conducere categoria A înseamnă pe scurt – MOTOCICLETEÎnsă în această categorie de permis auto sunt încadrate:
-motociclete cu puterea maximă de 35 kw, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kw/kg. şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

Ai nevoie de informații suplimentare?  office@autogeneral.ro

Permis de conducere categoria A - MOTOCICLETE

INFORMAȚII DE INTERS

Cât durează cursul și care sunt obligațiile cursantului pentru categoria de permis auto A

Feature Box Image

Durata cursului pentru categoria A este de:

Cursul pentru obținerea permisului auto categoria A durează cel puțin 4 săptămâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică și 30 ore de pregătire practică (conducere moto in poligon si traseu). Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.
Feature Box Image

Obligaţiile Cursantului

*să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
*să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și caietul cursantului si permisul de conducere;
*să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
*să promoveze testele finale de absolvire a școlii.
Feature Box Image

Tarifele de școlarizare se împart astfel:

Tariful de școlarizare cuprinde toate costurile directe și indirecte, inclusiv combustibilul (pregătirea dosarului, etc) aferente pregătirii teoretice și practice, astfel:
*2.350 lei pentru intervalul orar 8-18 de Luni -Vineri;
*2.500 lei pentru intervalul orar 18-22 de Luni-Vineri;
*pentru ore de weekend se adaugă 30 lei la ședință de 2 ore;
*250 lei pentru rezervare auto la primul examen și 300 lei pentru următoarele examene.
Suma poate fi plătită integral la înscriere sau în trei rate, prima rată fiind de minimum 1.000 lei. Rata a II-a în cuantum de jumătate din tariful neachitat va fi plătită până la finalizarea pregătirii teoretice, iar rata a III-a ce reprezintă restul din tariful neachitat se plătește până la jumătatea orelor de pregătire practice efectuate, în caz contrar se vor aplica penalități de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere și totodată se întrerupe pregătirea practică.
Școala oferă și ore suplimentare costul unei ședințe fiind de 250 lei pentru elevii școlii noastre și 300 lei pentru elevi altor scoli ,iar pentru cei care dețin permis de conducere și doresc ore pentru perfecționare costul este de 200 lei/ședință.
În situatia în care candidatul este declarat Respins la proba practică de examen, pentru a se reprograma în vederea sustineii unui nou examen practic, trebuie să efectueze cel putin 6 (șase) ore de pregatire practica, costul acestora fiind de 750 lei. Plata se poate face la casieria școlii în numerar sau cu card bancar, ori cu ordin de plată prin bancă.

Cum se realizează înscrierea la cursuri pentru categoria A

Feature Box Image

Condiţii pentru înscriere:

Cursurile pentru obținerea permisului pentru categoria A încep în fiecare săptămână în ziua de miercuri, orele 16,00.
*Cartea (buletin) de identitate în original și copie;
*Plata a cel puțin primei rate din tariful de școlarizare;
*Vârsta: 24 ani fără trei luni;
*Declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu permite să facă pregătire/să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto. Modelul de declarație se înmânează la înscriere;
Până la finalizarea pregătirii teoretice, se obligă să depună la Dispeceratul școlii următoarele documente:
*Fișă medicală cu mențiunea ”Apt din punct de vedere medical”;
*Aviz obținut numai de la unitatea medicala agreată de școala noastră;
*Aviz psihologic cu mentiunea ”Apt din punct de vedere psihologic”obținut numai de la laboratorul scolii noastre;
*Cazier judiciar cu mențiunea ”Pentru examen auto”, obținut de la secțiile de poliție;
Înscrierea la cursuri se face la sediul AUTOGENERAL după următorul program: Luni – Vineri 08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis..
Feature Box Image

Documente necesare pentru înscrierea la examen

Dosarul pentru examen, cuprinde:
*fişa de școlarizare eliberată de Şcoala Autogeneral;
*cererea de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
*cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
*chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau la trezorerie;
*Copii după cartea de identitate și după caz, după permisul de conducere, în situația în care este deținător al altei categorii;
Feature Box Image

În ce constă examenul auto pentru obținerea permisului categoria A

Examenul constă într-o probă teoretică și una practică.

  • Proba teoretică se susține la sediul  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehiculelor competent și constă în rezolvarea pe calculator a unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, care conține 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 20 de minute. După cinci răspunsuri greșite, proba teoretică se oprește automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 de întrebări rezolvate corect.
  • La proba practică (poligon si traseu), candidatul trebuie sa fie echipat cu echipamentul de protectie constand in manuși, cizme, echipament și cască de protecție.
  • Proba practică constă în conducerea motocicletei
  • în poligon și în traseu. Proba de poligon este promovată de candidații care parcurg traseul în cel mult 3 minute și 30 de secunde și nu au cumulat mai mult de 15 puncte penalizare. Candidatul este declarat ”Respins”, indiferent de numărul punctelor acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor dacă a căzut cu motocicleta sau nu a respectat traseul în poligon.
  • La susținerea probei practice în traseu candidatul va conduce însoțit, pe aceeasi motocicletă, de un instructor din cadrul școlii de conducatori auto. Examinatorul supraveghează candidatul dintr-un autovehicul aparținând școlii de conducători auto și condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator și candidat se realizează prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicații.

! Pentru a fi declarat ”Admis” la proba practică candidatul trebuie sa fie declarat ”Admis” la proba de poligon și proba de traseu. La proba de traseu, candidatul trebuie să acumuleze cel mult 20 de puncte de penalizare. Indiferent de numărul de puncte de penalizare acumulate, intervenția instructorului auto asupra directiei și/sau a frânei moto pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier, examenul se poate opri, chiar și în condițiile în care timpul afectat examinării nu a fost efectuat integral.

 

De interes

Condiții pentru obținerea permisului de conducere categoria A

  • Cursanții care au domiciliul ori resedința (flotant) în municipiul București sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru susținerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care îl va susține în aceeasi zi.
  • După promovarea examenului teoretic cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizează prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DGPCI – MAI.
  • După ce s-a efectuat programarea la proba de traseu, candidatul va achita la casieria școlii tariful de rezervare a autovehiculului școală pentru data și ora stabilită. Tariful de rezervare al autovehiculului pentru cursanții care susțin primul examen este în cuantum de 250 lei, iar pentru următoarele examene este în cuantum de 300 lei. În situația în care tariful nu se achită la caseria Dispeceratului cu ocazia programării la examen, școala este exonerată de obligația trimiterii autovehiculul la examen, în conformitate cu prevederile contractuale.  

!!! În situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov, școala va putea asigura autovehiculul numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul ȘCOALĂ la examen.

  • Școala va  realiza programarea la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice
  • Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere.

9500 satisfied Students trained and got license..