About Driving School

About Driving School
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

Tain, 9870 St Vincent Place, Glasgow, DC 45 Fr 45

+1 (800) 216 2020

info@example.com

Permis de conducere categoria C, CE

Autogeneral - Scoală de șoferi București

Permis de conducere categoria C, CE

Atenție!!!
Cursurile pentru categoria de permis auto C, CE încep în datele de 26.04.2023, 10.05.2023, 24.05.2023, 07.06.2023, 21.06.2023, 05.07.2023, 19.07.2023, 02.08.2023, 16.08.2023, 30.08.2023, 13.09.2023, 27.08.2023, 11.10.2023, 25.10.2023, 08.11.2023,22.11.2023, 06.12.2023, 20.12.2023, la orele 16,00.

Categoria de permis auto C cuprinde:

1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D, sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 Kg. şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

Categoria CE cuprinde:

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 Kg.

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

Ai nevoie de informații suplimentare?  office@autogeneral.ro

PERMIS de conducere categoria C, CE

INFORMAȚII DE INTERS

Care este durata cursului și care sunt obligațiile cursantului pentru obținerea categoriei de permis auto C, CE

Feature Box Image

Durata cursului pentru categoria de permis C, CE

 • minimum 8 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime mai mică de un an, timp în care efectuează in total 60 de ore pregătire teoretică, din care 50 ore de pregătire teoretică pentru categoria C si 10 ore pentru categoria CE şi 46 ore de pregătire practică în traseu, din care 36 pentru categoria C si 10 ore pregătire practică pentru categoria CE;
 • minimum 7 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează 60 ore de pregătire teoretică, din care 50 ore de pregatire teoretica pentru categoria C si 10 ore pregătire teoretica pentru categoria CE şi 40 ore de pregătire practică în traseu, din care 30 de ore de pregătire practică pentru categoria C si 10 ore de pregătire practică pentru categoria CE;
  Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.
Feature Box Image

Obligaţiile Cursantului

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și caietul cursantului si permisul de conducere;
 • să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a școlii.
  Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în zona Podului Timpuri Noi, lângă stația de Metrou Timpuri Noi – Benzinăria MOL.
Feature Box Image

Care este tariful de școlarizare pentru obținerea permisului categoria C,CE

Tariful de școlarizare cuprinde toate cheltuielile directe și indirecte, inclusiv combustibilul (pregătirea dosarului, etc) aferente pregatirii practice.

 • CATEGORIA C, CE = 3.200 lei, când posedă categoria B cu vechime mai mare de un an;
 • CATEGORIA C, CE = 3.300 lei, când posedă categoria B, cu vechime mai mică de un an;
 • CATEGORIA C = 2.800 lei, când posedă categoria B, cu vechime mai mare de un an;
  Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în rate, prima rată fiind de 1100 lei. Rata a II-a în cuantum de 1.100 lei va fi plătită pana la finalizarea pregătirii teoretice. Rata a III-a ce reprezintă restul din tariful neachitat se plătește pana la jumătatea orelor de pregătire practică efectuate, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere. Școala oferă și ore suplimentare, costul unei ședințe fiind de 200 lei pentru elevii școlii noastre.
 • Nu oferim ore suplimentare de pregătire practică pentru elevii altor școli. Tariful pentru rezervare auto la primul examen este de 250 lei, iar pentru următoarele examene este de 300 lei.

În situatia în care candidatul este declarat ”Respins” la proba practică de examen, pentru a se reprograma în vederea sustineii unui nou examen practic, trebuie să efectueze cel putin 6 (sase) ore de pregatire practica, costul acestora fiind de 600 lei.

Tariful se poate plăti în numerar sau cu card bancar la casieria școlii, ori prin bancă prin ordin de plată.

Feature Box Image

Care sunt condițiile de înscriere

Pentru înscriere este nevoie de:
 • Permisul de conducere categoria B, în original și copie;
 • Cartea de identitate, în original și copie;
 • Vârsta: 21 de ani fără trei luni;
 • Declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin. (6) din O.U.G nr 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examen pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu permite să facă pregătire/să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto. Modelul de de Declarație se înmânează la înscriere;

Până la finalizarea pregătirii teoretice, se obligă să depună la Dispeceratul școlii următoarele documente:

 • Fișă medicală cu mențiunea ”Apt din punct de vedere medical”;
 • Aviz obținut numai de la unitatea medicală agreată de școala noastră;
 • Aviz psihologic cu mentiunea ”Apt din punct de vedere psihologic” obținut numai de la laboratorul scolii noastre;
  Cazier judiciar cu mențiunea ”Pentru examen auto”, obținut de la secțiile de poliție;
  Înscrierea la cursuri se face la sediul AUTOGENERAL după următorul program:
 • Luni – Vineri 08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis.
Feature Box Image

Documente necesare pentru înscrierea la examen

Dosarul pentru examen, cuprinde:
 • fişa de școlarizare eliberată de Şcoala Autogeneral;
 • cererea de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau la trezorerie;
 • Copii după cartea de identitate și după caz, după permisul de conducere, în situația în care este deținător al altei categorii;
Feature Box Image

În ce constă examenul auto pentru obținerea permisului categoria C, CE

Examenul constă într-o probă teoretică și una practică. Proba teoretică se susține la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehiculelor competent și constă în rezolvarea pe calculator a unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, care conține 26 de întrebări.

Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greșite, proba teoretică se oprește automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autoturismului școală în traseu timp de minim 45 de minute, timp în care trebuie efectuată o manevră specială, constând în mersul pe direcția înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite.

Pentru a fi declarat ”Admis” la proba de traseu, candidatul trebuie să acumuleze cel mult 20 de puncte de penalizare. Indiferent de numărul de puncte de penalizare acumulate, intervenția examinatorului asupra volanului și / sau a frânei autovehiculului pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier, examenul se poate opri, chiar și în condițiile în care timpul afectat examinării nu a fost efectuat integral.

De interes

Condiții pentru obținerea permisului de conducere categoria C, CE

 • Cursanții care au domiciliul ori resedința (flotant) în municipiul București sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru susținerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care îl va susține în aceeasi zi.
 • După promovarea examenului teoretic cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizează prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DGPI – MAI.
 • După ce s-a efectuat programarea la proba de traseu, candidatul va achita la casieria școlii tariful de rezervare a autovehiculului școală pentru data și ora stabilită. Tariful de rezervare al autovehiculului pentru cursanții care susțin primul examen este în cuantum de 250 lei, iar pentru următoarele examene este în cuantum de 300 lei. În situația în care tariful nu se achită la casieria Dispeceratului cu ocazia programării la examen, școala este exonerată de obligația trimiterii autovehiculul la examen, în conformitate cu prevederile contractuale.  

!!! În situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov, școala va putea asigura autovehiculul numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul ȘCOALĂ la examen.

 • Școala va  realiza programarea la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice
 • Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

9500 satisfied Students trained and got license..