About Driving School

About Driving School
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

Tain, 9870 St Vincent Place, Glasgow, DC 45 Fr 45

+1 (800) 216 2020

info@example.com

Permis de conducere categoria CE

AUTOGENERAL - Scoală de șoferi BUCUREȘTI

Permis de conducere categoria CE

Atenție!!!
Cursurile pentru categoria de permis auto CE încep în datele de: 24.01.2024, 07.02.2024, 21.02.2024, 06.03.2024, 20.03.2024, 03.04.2024, 17.04.2024, 30.04.2023, 15.05.2024, 29.05.2024, 12.07.2024, 26.06.2024, 10.07.2024, 24.07.2024, 07.08.2024, 21.08.2024, 04.09.2024, 18.09.2024, 02.10.2024, la orele 16,00.

Categoria de permis auto CE cuprinde:

Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

Ai nevoie de informații suplimentare?  office@autogeneral.ro

Permis de conducere categoria CE

INFORMAȚII DE INTERS

Feature Box Image

Durata cursului pentru categoria de permis CE

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria CE durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică.
Feature Box Image

Obligaţiile Cursantului

*să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
*să posede asupra sa cartea de identitate, caietul cursantului si permisul de conducere;
*să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
*să promoveze testele finale de absolvire a şcolii. Testul teoretic il precede pe cel practic.
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în Splaiul Unirii – Şcoala Autogeneral.
Feature Box Image

Care sunt condițiile de înscriere

Cursurile pentru categoria CE incep in fiecare saptamana in ziua de miercuri ora 16:00

 • Permisul de conducere categoria B, în original și copie;
 • Cartea de identitate, în original și copie;
 • 1/2 din tariful de scolarizare;
 • Vârsta: 21 de ani fără trei luni;
 • Declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin. (6) din O.U.G nr 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examen pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu permite să facă pregătire/să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto. Modelul de de Declarație se înmânează la înscriere;
Feature Box Image

Care este tariful de școlarizare pentru obținerea permisului categoria CE

Tariful de scolarizare cuprinde toate cheltuielile directe și indirecte, inclusiv combustibilul (pregătirea dosarului, etc) aferente pregatirii teoretice si practice.
 • Tariful de școlarizare = 1.300 lei. Se poate achita in 2 rate, prima rata in cuantum de 700 lei se achita la inscriere, iar rata a II-a reprezentand diferenta de tarif se achita cel tarziu pana la jumatatea orelor de pregatire practica.
 • Școala Autogeneral oferă ore suplimentare, costul unei ședințe fiind de 200 lei pentru elevii scolii noastre. Nu oferim ore suplimentare pentru elevii altor școli.
 • Tariful pentru rezervare auto la primul examen este de 250 lei, iar pentru următoarele examene este de 300 lei.
 • În situatia în care candidatul este declarat „Respins” la proba practică de examen, pentru a se reprograma în vederea sustineii unui nou examen practic, trebuie să efectueze cel putin 6 (sase) ore de pregatire practica, costul acestora fiind de 600 lei.

Până la finalizarea pregătirii teoretice, se obligă să depună la Dispeceratul școlii următoarele documente:

 • Fișă medicală cu mențiunea ”Apt din punct de vedere medical”;
 • Aviz obținut numai de la unitatea medicală agreată de școala noastră;
 • Aviz psihologic cu mentiunea ”Apt din punct de vedere psihologic” obținut numai de la laboratorul scolii noastre;
 • Cazier judiciar cu mențiunea ”Pentru examen auto”, obținut de la secțiile de poliție;
  Înscrierea la cursuri se face la sediul AUTOGENERAL după următorul program:
 • Luni – Vineri 08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis.
Feature Box Image

Documente necesare pentru înscrierea la examen

Dosarul pentru examen, cuprinde:
 • fişa de școlarizare eliberată de Şcoala Autogeneral;
 • cererea de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau la trezorerie;
 • Copii după cartea de identitate și după caz, după permisul de conducere, în situația în care este deținător al altei categorii;
Feature Box Image

În ce constă examenul auto pentru obținerea permisului categoria CE

Examenul constă într-o probă teoretică și una practică.
Proba teoretică se susține la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehiculelor competent și constă în rezolvarea pe calculator a unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, care conține 11 de întrebări.
 • Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 15 de minute. După cinci răspunsuri greșite, proba teoretică se oprește automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 de întrebări rezolvate corect.
 • Proba practică constă în conducerea in traseu a autovehiculului având remorca atasata, timp de 45 de minute, situatie în care trebuie sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii la/de la autovehiculul tragator, sa mearga pe directia inapoi, astfel incit să sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite, sa parcheze in mod sigur, pentru a incarca/descarca pe o rampa/chei de descarcare, sau pe o instalatie asemanatoare.
 • Pentru a fi declarat ”Admis” la proba de traseu, candidatul trebuie să acumuleze cel mult 20 de puncte de penalizare. Indiferent de numărul de puncte de penalizare acumulate, intervenția examinatorului asupra volanului și / sau a frânei autovehiculului pentru evitarea unui pericol iminent/producerea unui eveniment rutier, examenul se poate opri, chiar și în condițiile în care timpul afectat examinării nu a fost efectuat integral.
De interes

Condiții pentru obținerea permisului de conducere categoria CE

 • Cursanții care au domiciliul ori resedința (flotant) în municipiul București sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru susținerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care îl va susține în aceeasi zi.
 • După promovarea examenului teoretic cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizează prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DGPI – MAI.
 • După ce s-a efectuat programarea la proba de traseu, candidatul va achita la casieria școlii tariful de rezervare a autovehiculului școală pentru data și ora stabilită. Tariful de rezervare al autovehiculului pentru cursanții care susțin primul examen este în cuantum de 250 lei, iar pentru următoarele examene este în cuantum de 300 lei. În situația în care tariful nu se achită la casieria Dispeceratului cu ocazia programării la examen, școala este exonerată de obligația trimiterii autovehiculul la examen, în conformitate cu prevederile contractuale.  

!!! În situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov, școala va putea asigura autovehiculul numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul ȘCOALĂ la examen.

 • Școala va  realiza programarea la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice
 • Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

9500 satisfied Students trained and got license..