About Driving School

About Driving School
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

Tain, 9870 St Vincent Place, Glasgow, DC 45 Fr 45

+1 (800) 216 2020

info@example.com

Permis categoria AM

Autogeneral - Scoala de șoferi București

Permis de conducere categoria AM

Categoria de permis AM înseamnă pe scurt – MOPEDE

Moped este definit ca fiind un vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depaşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pt. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea carţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

Ai nevoie de informații suplimentare?  office@autogeneral.ro

cATEGORIA DE PERMIS AUTO AM - MOPEDE

INFORMAȚII DE INTERS

Feature Box Image

Cum se desfășoară cursul pentru obținerea permisului auto categoria AM

Durata cursului este de 2 săptămâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 8 ore de pregătire practică în poligon (pregătirea teoretică o precede pe cea practică).

Feature Box Image

Care sunt condițiile de înscriere

 • vârsta: 16 ani fără trei luni;
 • apt din punct de vedere medical – aviz obținut numai de la unitatea medicală agreată de școala noastră;
 • apt din punct de vedere psihologic – aviz obținut numai de la laboratorul școlii noastre;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

Înscrierea la cursurile de școlarizare pentru obținerea permisului auto categoria AM se face la Sediul AUTOGENERAL după următorul program:

Luni – Vineri 08:00 – 19:00.

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate. AUTOGENERAL oferă contracost suport de curs, legislaţie rutieră, întrebări şi răspunsuri.

Feature Box Image

Care sunt obligațiile cursantului

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
 • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiille instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
Feature Box Image

Care este tariful de școlarizare

Tariful de școlarizare pentru obținerea permisului auto categoria AM este de 3000 Ron. Acesta poate fi plătit integral sau în două rate, astfel:

 • prima rată fiind de 1/2 din preţul contractului.
 • tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregătire practică, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de intârziere.
  Ca și modalitate de plată, se poate plăti în numerar la casieria şcolii Autogeneral sau prin ordin de plată.
Feature Box Image

Documente necesare înscrierii în examen

Dosarul pentru examen, cuprinde:

 • fişa de școlarizare eliberată de Şcoala Autogeneral;
 • cererea de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau la trezorerie;
 • carte identitate, permis de conducere (dacă este cazul)- Copie XEROX;
 • act notarial al Reprezentantului legal că este de acord ca persoana minoră să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere (dacă este cazul).
Feature Box Image

În ce constă examenul auto pentru obținerea permisului categoria AM

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, în poligon. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.

De interes

Condiții pentru obținerea permisului de conducere categoria AM

 • Cursanții care au domiciliul ori resedința (flotant) în municipiul București sau jud. Ilfov se va prezenta pentru susținerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care îl va susține în aceeasi zi.
 • După promovarea examenului teoretic cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizează prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DGPCI – MAI.

!!! In situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov, școala va putea asigura autovehiculul numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul ȘCOALĂ la examen.

 • Școala va  realiza programarea la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice
 • Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

9500 satisfied Students trained and got license..