About Driving School

About Driving School
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

Tain, 9870 St Vincent Place, Glasgow, DC 45 Fr 45

+1 (800) 216 2020

info@example.com

Permis de conducere categoria BE

AUTOGENERAL - Scoală de șoferi București

Permis de conducere categoria BE

Cursurile pentru a obține categoria de permis auto BE, încep în fiecare săptămână în ziua de miercuri orele 16,00.

Categoria BE cuprinde ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depășeşte 4.250 kg. format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg.

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

Ai nevoie de informații suplimentare?  office@autogeneral.ro

Permis de conducere categoria BE

INFORMAȚII DE INTERS

Care este durata cursului și care sunt obligațiile cursantului pentru obținerea categoriei de permis auto BE

Feature Box Image

Durata cursului pentru categoria de permis BE

Cursul auto pentru obținerea permisului auto categoria BE durează cel puțin 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică și 10 ore de pregătire practică (conducere auto). Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.
Feature Box Image

Obligaţiile Cursantului

*să se prezinte la orele de pregătire teoretică și practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
*să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate și caietul cursantului si permisul de conducere;
*să respecte programa de învățământ și indicațiile instructorului auto;
*să promoveze testele finale de absolvire a școlii.
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în zona Podului Timpuri Noi, lângă stația de Metrou Timpuri Noi – Benzinăria MOL.
Feature Box Image

Care este tariful de școlarizare pentru obținerea permisului categoria BE

Tariful de școlarizare este de 1.000 lei și cuprinde toate costurile directe și indirecte, inclusiv combustibilul (pregătirea dosarului, etc) aferente pregătirii teoretice și practice.

Suma poate fi plătită integral sau în doua rate, prima rată fiind de 500 lei. Tariful de școlarizare va fi achitat integral până la efectuarea a jumătate din numărul orelor de pregătire practică, în caz contrar se vor aplica penalități de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere și totodată se întrerupe pregătirea practică.

Școala oferă și ore suplimentare costul unei ședințe fiind de 150 lei pentru elevii școlii noastre și 200 lei pentru elevi altor scoli ,iar pentru cei care dețin permis de conducere și doresc ore pentru perfecționare costul este de 150 lei/ședință;
200 lei pentru rezervare auto la primul examen și 250 lei pentru următoarele examene;
În situatia în care candidatul este declarat Respins la proba practică de examen, pentru a se reprograma în vederea sustineii unui nou examen practic, trebuie să efectueze cel putin 6 (sase) ore de pregatire practica, costul acestora fiind de 450 lei.

Plata se poate face la casieria școlii în numerar sau cu card bancar, ori prin bancă prin ordin de plată în baza facturii fiscale emise.

Feature Box Image

Care sunt condițiile de înscriere

Cursurile pentru obținerea permisului pentru categoria BE încep în fiecare săptămână în ziua de miercuri, orele 16,00. Înscrierea la cursuri se face la sediul AUTOGENERAL după următorul program: Luni – Vineri 08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis. 

Pentru înscriere este nevoie de:

 • Cartea (buletin) de identitate în original și copie;
 • Copie permis de conducere;
 • Achitarea primei rate din tariful de școlarizare;
 • Declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin (6) din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu-i permite să facă pregătire / să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto. Modelul de declarație se înmânează la înscriere;
 • Declarație pe propria răspundere că nu se regăsește în prevederile art. 24 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul Rutier) privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere, cu excepția cazurilor când a intervenit una din situațiile prevăzute la art. 116 alin (1) din același act normativ, ori starea de sănătate nu permite să facă pregătire/să susțină examen pentru obținerea permisului de conducere auto. Modelul de declarație se înmânează la înscriere;

Până la finalizarea pregătirii teoretice, se obligă să depună la Dispeceratul școlii următoarele documente:

 • Fișă medicală cu mențiunea ”Apt din punct de vedere medical”;
 • Aviz obținut numai de la unitatea medicală agreată de școala noastră;
 • Aviz psihologic cu mentiunea ”Apt din punct de vedere psihologic” obținut numai de la laboratorul scolii noastre;
  Cazier judiciar cu mențiunea ”Pentru examen auto”, obținut de la secțiile de poliție;
  Înscrierea la cursuri se face la sediul AUTOGENERAL după următorul program:
 • Luni – Vineri 08:00 – 19:00, Sâmbătă și Duminică închis.
Feature Box Image

Documente necesare pentru înscrierea la examen

Dosarul pentru examen, cuprinde:

 

 • fişa de școlarizare eliberată de Şcoala Autogeneral;
 • cererea de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau la trezorerie;
 • Copii după cartea de identitate și după caz, după permisul de conducere, în situația în care este deținător al altei categorii;
Feature Box Image

În ce constă examenul auto pentru obținerea permisului categoria BE

Examenul constă într-o probă teoretică și una practică. Proba teoretică se susține la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehiculelor competent și constă în rezolvarea pe calculator a unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, care conține 11 de întrebări.

Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este de 15 de minute.

După cinci răspunsuri greșite, proba teoretică se oprește automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autoturismului școală în traseu timp de minim 25 de minute, timp în care trebuie să efectueze cuplarea sau decuplarea remorcii de la autovehiculul trăgător, să meargă pe direcția înapoi, descriind astfel o curbă prestabilită și să parcheze în siguranță pentru încărcare/descărcare. 

Pentru a fi declarat „Admis” la proba de traseu, candidatul trebuie să acumuleze cel mult 20 de puncte de penalizare. Indiferent de numărul de puncte de penalizare acumulate, intervenția examinatorului auto asupra volanului și/sau a frânei autovehiculului pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier, examenul se poate opri chiar și în condițiile în care timpul afectat examinării nu a fost efectuat integral.

Pentru a fi declarat ”Admis” la proba practică în traseu, candidatul trebuie să acumuleze cel mult 20 de puncte de penalizare. Indiferent de numărul de puncte de penalizare acumulate, intervenția examinatorului auto asupra volanului și/sau a frânei autovehiculului pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier, examenul se poate opri, chiar și în condițiile în care timpul afectat examinării nu a fost efectuat integral.

De interes

Condiții pentru obținerea permisului de conducere categoria BE

 • Cursanții care au domiciliul ori resedința (flotant) în municipiul București sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru susținerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care îl va susține în aceeasi zi.
 • După promovarea examenului teoretic cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizează prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DGPI – MAI.
 • După ce s-a efectuat programarea la proba de traseu, candidatul va achita la casieria școlii tariful de rezervare a autovehiculului școală pentru data și ora stabilită. Tariful de rezervare al autovehiculului pentru cursanții care susțin primul examen este în cuantum de 150 lei, iar pentru următoarele examene este în cuantum de 200 lei. În situația în care tariful nu se achită la casieria Dispeceratului cu ocazia programării la examen, școala este exonerată de obligația trimiterii autovehiculul la examen, în conformitate cu prevederile contractuale.  

!!! În situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov, școala va putea asigura autovehiculul numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul ȘCOALĂ la examen.

 • Școala va  realiza programarea la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice
 • Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

9500 satisfied Students trained and got license..