About Driving School

About Driving School
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

Tain, 9870 St Vincent Place, Glasgow, DC 45 Fr 45

+1 (800) 216 2020

info@example.com

Permis de conducere categoria A2

AUTOGENERAL - Scoală de șoferi București

Permis de conducere categoria A2

Categoria A2 înseamnă pe scurt – MOTOCICLETECategoria de permis auto A2 cuprinde:
-motociclete cu puterea maximă de 35 kw, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kw/kg. şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

Ai nevoie de informații suplimentare?  office@autogeneral.ro

CATEGORIA DE PERMIS AUTO A2 - MOTOCICLETE

INFORMAȚII DE INTERS

Care este durata cursului pentru obținerea permisului de conducere categoria A2

Feature Box Image

Durata cursului pentru categoria A2 este de:

*3 săptămâni când posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime de până la 2 ani, timp în care efectuează 12 ore de pregătire teoretică şi 20 ore de pregătire practică (poligon şi traseu). Proba teoretică precede proba practică;
*3 săptămâni când posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime minimă de 2 ani, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu);
*4 săptămâni, când nu posedă permis de conducere sau are permis de conducere pentru alte categorii, în afară de AM, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).
Feature Box Image

Obligaţiile Cursantului

*să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
*să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
*să respecte programa de învăţământ şi indicaţiille instructorului auto;
*să promoveze testele finale de absolvire a şcolii. Testul teoretic il precede pe cel practic.

Cât este tariful de școlarizare pentru obținerea permisului de conducere categoria A2

Feature Box Image

Tariful de școlarizare se împarte astfel:

*Categoria A2 – 1490 lei;
*Categoria A2 – 1390 lei (deţinător de permis categoria A1);
Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în trei rate, prima rată fiind de 500 lei. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregătire practică, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întarziere.
Se poate plăti numerar la caseria școlii sau prin ordin de plată. Scoala Autogeneral oferă și ore suplimentare, costul unei sedințe fiind de 85 ron pentru elevii școli noastre și 100 ron pentru cei care vin de la alte școli sau doresc sedințe pentru perfecționare.
Feature Box Image

Condiţii pentru înscriere:

*Vârsta: 18 ani fără trei luni;
*Apt din punct de vedere medical – aviz obținut numai de la unitatea medicală agreată de școala noastră;
*Apt din punct de vedere psihologic – aviz obținut numai de la laboratorul scolii noastre;
*să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.
Înscrierea la cursuri se face la Sediul S.C. AUTOGENERAL S.A. după următorul program:
Luni – Vineri 08:00 – 19:00. La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea actului de identitate. S.C. AUTOGENERAL S.A. oferă contracost suport de curs, legislaţie rutieră, întrebări şi răspunsuri.
Feature Box Image

Dosarul pentru examen cuprinde:

Dosarul pentru examen, cuprinde:
*fişa de școlarizare eliberată de Şcoala Autogeneral;
*cererea de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
*cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
*chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau la trezorerie;
*carte identitate, permis de conducere (dacă este cazul)- Copie XEROX;
*act notarial al Reprezentantului legal că este de acord ca persoana minoră să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere (dacă este cazul).
Feature Box Image

În ce constă examenul auto pentru obținerea permisului categoria A2

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, în poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp, şi conducerea motocicletei în traseu.
De interes

Condiții pentru obținerea permisului de conducere categoria A2

  • Cursanții care au domiciliul ori resedința (flotant) în municipiul București sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru susținerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, având asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care îl va susține în aceeasi zi.
  • După promovarea examenului teoretic cursantul se va prezenta de îndată la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizează prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DGPCI – MAI.

!!! În situația în care cursantul se programează personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV București sau Ilfov, școala va putea asigura autovehiculul numai dacă acesta nu este afectat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul ȘCOALĂ la examen.

  • Școala va  realiza programarea la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice
  • Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

Învață să conduci de la profesioniști!

Vă oferim cele mai avantajoase condiții de înscriere pentru obținerea permisului de conducere

9500 satisfied Students trained and got license..